Photo Rating Website
Start Kolczyki Sandały 40 Peugeot 407 bosch wvt

Anna Rydlówna


Łaźnię sprzed ponad tysiąca lat odkopano w Małopolsce « Archeowieści

Temat: pielegniarstwo operacyjne
...zdrowotnej charakteryzuje: a) koncepcja Maxwella b) triada A. Donabediana c) koncepcja P.F Druckera d) teoria A. Maslowa 50. Funkcje zawodowe pielęgniarki i położnej dzielą się na: a) funkcje bezpośrednie i pośrednie b) funkcje wychowawcze i opiekuńcze c) funkcje diagnostyczne i lecznicze d) funkcje zarządzania i kształcenia 51. Założycielką pierwszej szkoły pielęgniarskiej była: a) Florencja Nightingale b) Bedford Fenwick c) Anna Rydlówna d) Elisabeth Fry 52. Założenia teoretyczne, na których opiera się polskie pielęgniarstwo, to w pierwszej kolejności prace takich teoretyków pielęgniarstwa jak: a) F. Nightingale; V. Henderson; D. Oren b) T. Kulczyńska; H. Chrzanowska c) Z. Szlenkierówna; J. Iżycka d) E. Rabowska; W. Żurawska 53. Cechą nowoczesnego pielęgniarstwa nie jest: a) zorientowane na stanie zdrowia szeroko rozumianego podmiotu opieki...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=222
W sercu wszystkich dzieci jest szczególne miejsce dla tych, które wydały je na świat.

Designed By Royalty-Free.Org